Кои сме ние?


Сдружение SOS Детски селища България е първата гражданска правозащитна организация в страната, която предоставя директна грижа за деца в риск. Започва дейността си в България от 1990 г. За първи път след демократичните промени Сдружението предоставя алтернатива на институционалната грижа за деца – грижа в SOS семейство.

Сдружение SOS Детски селища България е част от голямото международно семейство SOS Children’s Villages International, което от 1949 г. се грижи за близо 4 милиона деца в 135 страни по света.

В продължение на тридесет години Сдружение SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитие и израстване на деца, лишени от родителска грижа или в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага грижа в семейна среда, подкрепа на семейството с цел превенция на раздялата и активно се застъпва за правата на децата и младежите.


Обучителен център
SOS Детски селища


През 2020 г. Сдружение SOS Детски селища създаде Обучителен център, който ще предлага обучения в следните области:
 • Права на детето – разбиране и осъществяване правата на детето
 • Насилие над дете
 • Превенция на трафик на деца
 • Подкрепа на младежи, напускащи грижа
 • Работа с деца, преживели травма
 • Подкрепа на родители, грижещи се за деца, преживели травма
 • Овладяване на агресивно поведение при деца и младежи
 • Защитно поведение
 • Мобилна социална работа
 • Превенция на изоставянето
 • Ранно детско развитие
 • Предоставяне на социални услуги – Приемна грижа, ЦНСТ, ЦОП, Звено Майка и бебе
 • Професионална подкрепа – Супервизия
 • Обучение на кандидати за приемни родители
 • Обучения за кандидати за осиновители
Обучителният център приема заявки за обучения и подготвя програма за всяко обучение в съответствие с конкретните потребители на заявителя. Обучителният екип е от експерти на сдружението и експерти от партньорски организации. Обучителният център разполага с две оборудвани зали за обучения: Национален офис в град София с капацитет 15 души и Конферентен център SOS Детски селища Трявна с капацитет 60 души.

Онлайн обучителна платформа


Към Обучителния център има онлайн обучителна платформа, на която можете да намерите развити следните обучения: Превенция трафик на деца с цел сексуална експлоатация за деца в две възрастови категории 10-12 г. и 13-14 г. и за професионалисти, Трафик на мъже и момчета с цел сексуална експлоатация и Психосоциални аспекти на работата с жертви на трафик.

В продължение на тридесет години Сдружение SOS Детски селища България осигурява семейство и здравословна среда за развитие и израстване на деца, лишени от родителска грижа или в риск да загубят закрилата на своите родители. Сдружението предлага грижа в семейна среда, подкрепа на семейството с цел превенция на раздялата и активно се застъпва за правата на децата и младежите.Налични курсове

Сигурна среда, успяващи деца!

Сигурна среда, успяващи деца!

:ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРАКТИКИ , СЪОБРАЗЕНИ С ПРАКТИКИ С ПРЕЖИВЯНА ТРАВМА МОДУЛ 2

Добре дошли, колеги! 
Това е Модул 2 на обучението за подходи за травма ориентирана грижа 23-25 февруари 2022 г.Обучението ще стартира на 23 февруари 2022 г.от 9:30 ч.
Очакваме ви! 😀

Нина, Изабела и Теодор

P.S. Ако имате нужда от допълнителна подкрепа за включването в платформата и обучението, моля, свържете се с Катерина Лазова, 0888 805 924.