Ръководител на обучителен център:
Нина Тодорова, nina.todorva@sosbg.org, телефон: +359 888 977 186
Координатор обучителен център:
Катерина Лазова, katerina.lazova@sosbg.org, телефон: +359 888 805 924